OPTIMERA:BUSINESS i Norrbotten AB brinner för att utveckla företagare, affärer och projekt.

De senaste 15 åren har vi arbetat med att utveckla organisationer, projekt, hållbara företagare och affärer. Det som driver oss är att faktiskt få göra skillnad. Ledorden i detta arbete är: Vill, vågar och kan. Vi är operativa, drivna, resultatinriktade och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Vi är goda lyssnare, prestigelösa och stimuleras av att se andra lyckas.

Vi erbjuder

 • välutarbetade processer och ett brinnande engagemang för våra kunder
 • specifika och effektiva metoder för att möta, välja och utföra förändringsarbeten
 • kunskap och erfarenhet att driva företag på ett hållbart sätt
 • lång erfarenhet av genomförande och ledning av projekt
 • stor erfarenhet att arbeta med jämställdhet och mångfald
 • ett brett nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 • hög kunskap och lång erfarenhet att arbeta med små- och medelstora företag inom olika branscher

Med mer än 20 års erfarenhet av ekonomi, marknad och försäljning bidrar OPTIMERA: BUSINESS med en helhetssyn i affärsutveckling.

OPTIMERA:BUSINESS har mer än 25 års erfarenhet av projekt- och verksamhetsutveckling, projektledning, projektekonomi, utbildning och utvärdering. Vi har specialistkompetens inom EU-samarbeten från ett flertal olika roller och typer av projekt som bland annat projektledare, processledare, projektkoordinator, projektcontroller, ekonom och projektadministratör. Vi har också erfarenhet som utvärderare och som projekt/processledare i ett flertal andra strategiska uppdrag bl a som utvärderare av flera EU-finansierade projekt. Med den kompetensen skapar OPTIMERA: BUSINESS förutsättningar för framgångsrika projekt.

Våra verksamhetsområden är: affärsdesign, affärs- och verksamhetsstöd, projektstöd samt föreläsningar/utbildningar.

Affärsdesign

 • Mål och strategier
 • Processhandledning
 • Värdegrundsarbete
 • Affärsplaner
 • Projektledning
 • Affärsmodeller

Affärs- och verksamhetsstöd

 • Affärsmodellering
 • Affärscoach
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Projektledning
 • Koordinering
 • Arrangemang, event , konferenser och föreläsningar
 • Kommunikation och möten

Projektstöd

 • Projektledning,
 • Projektutveckling,
 • Projektkoordination samt projektadministration
 • Projektansökningar
 • Utvärderingar
 • Coachning

Föreläsningar/Utbildningar

 • Projektledning
 • Projektmetodik och arbetssätt
 • Kundkommunikation
 • Ekonomi för ledare
 • Design Thinking
 • Kreativ problemlösning
 • Business Model Canvas

 

Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt i alla våra uppdrag.