OPTIMERA:BUSINESS i Norrbotten AB brinner för att utveckla företagare och affärer. Vi är operativa, drivna, resultatinriktade och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Vi är goda lyssnare, prestigelösa och stimuleras av att se andra lyckas.

Det gör vi genom att

 • skapa och leda framgångsrika utvecklingsprojekt,
 • samordna och stötta företagare och tillsammans skapa förutsättningar för effektiva och lönsamma verksamheter.
 • alltid utgå ifrån företagarens och företagets behov och möjligheter.

Våra verksamhetsområden är: affärsdesign, affärs- och verksamhetsstöd, projektstöd samt föreläsningar/utbildningar.

Affärsdesign

 • Mål och strategier
 • Processhandledning
 • Värdegrundsarbete
 • Affärsutveckling
 • Affärsplaner
 • Projektledning
 • Affärsmodeller

Affärs- och verksamhetsstöd

 • Affärsmodellering
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Projektledning
 • Koordinering
 • Arrangemang, event , konferenser och föreläsningar
 • Kommunikation och möten
 • Back-Office ekonomi och administration

Projektstöd

 • Projektledning,
 • Projektutveckling,
 • Projektkoordination samt projektadministration
 • Projektansökningar
 • Utvärderingar
 • Coachning

Föreläsningar/Utbildningar

 • Kundkommunikation
 • Ekonomistyrning
 • Marknad
 • Design Thinking
 • Kreativ problemlösning
 • Business Model Canvas

 

Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt i alla våra uppdrag.